ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ Episode 4: SDGs and Business Sector

20 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

เมื่อพูดถึงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรามักให้ความสำคัญกับการทำกำไรสูงสุด โดยละเลยต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และทางทะเล โลกร้อน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business จึงกลายมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้
การดำเนินการตามหลัก “ธุรกิจที่ยั่งยืน" นั้น นอกจากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเองด้วย เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามเทรนด์ของตลาดตอบโจทย์นักลงทุน และยังเป็นที่ต้องการผู้บริโภค ซึ่งจะสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 • วิกฤตภัยแล้ง
  สารคดีเชิงข่าว ป๋าแหง็ม จู่โจม ตอน วิกฤตภัยแล้ง เผยแพร่ 27 ม.ค. 63
  21 กุมภาพันธ์ 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • กทม.เปิดถนคนเดิน3สาย
  สารคดีเชิงข่าว ป๋าแหง็ม จู่โจม ตอน กทม เปิดถนคนเดิน3สาย เผยแพร่ 23 ธ.ค. 62
  6 กุมภาพันธ์ 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • กทม.(BMA):โฆษกของกทม แถลงผลการประชุมศบค กทม
  ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมว่า สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนาม...
  2 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง