กทม.เตรียมพร้อมรับหน้าฝน

19 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการ กำจัดขยะและวัชพืช รวมถึงการตัดหญ้าบริเวณริมคลอง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล โดยได้ดำเนินการในหลายคลองทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง