การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สำหรับพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร

8 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สำหรับพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง