พี่เค้าเก็บแล้ว เราก็อย่าทิ้งลงไปอีก

25 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

คลองโอ่งอ่างมีดี ช่วยกันสิพี่ๆ ให้มีดีอย่างยั่งยืน...
วันที่ 24 เมษายน 2564 หน่วยงานคลองโอ่งอ่าง ได้จัดเจัาหน้าที่ดำเนินการเก็ยขยะในคลอง
- คลองโอ่งอ่าง ช่วงสะพานผ่านฟ้าถึงประตูะบายน้ำคลองบางลำพู เขตพรพระนคร
- คลองโอ่งอ่าง ช่วงสะพานผ่านฟ้าถึงสะพานโอสถานนท์ เขตพระนคร
- คลองมหานาค ช่วงสะพานผ่านฟ้าถึงสะพานเจริญราษฎร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ปริมาณขยะและวัชพืชที่เก็บได้ประมาณ 0.1 ตัน