ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง Episode 7: SDGs and Urban Lifestyle

20 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

คุณยังมีวิถีชีวิตที่อยู่ในเมืองใหญ่ ติดอยู่กับความเร่งรีบ ต้องแข่งขันกับเวลา ทำงานหนักเพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตแบบนี้อยู่รึเปล่า? คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้หมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือการมีเงินทองเท่านั้น แต่หมายถึง การมีสุขภาพที่ดี สังคมที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มได้ง่ายๆด้วยการจัดสรรเวลาในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การกิน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายด้าน เช่น มลภาวะทางอากาศ น้ำ ปัญหาขยะต่าง ๆ รวมถึงสุขภาพของคนเมือง หากคนเมืองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง จะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"