สภากทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง