สปภ.ซ้อมสวนสนาม จัดใหญ่วันสถาปนาครบรอบ 16 ปี 2 พ.ย. 62 นี้

30 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

สปภ.ซ้อมสวนสนาม จัดใหญ่วันสถาปนาครบรอบ 16 ปี 2 พ.ย. 62 นี้
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ.) กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ในปีนี้ จะเป็นการสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบรอบ 16 ปี โดยเป็นปีแรกที่จะจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักดับเพลิงและเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
(วันนี้) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.ประยูร ครองยศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการการซ้อมสวนสนามของคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่สำนักป้องภัยและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งทำการฝึกซ้อมร่วมกันกับ อปพร. และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ เป็นครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร นำโดย พ.อ.ศาสตรา ศรีเพ็ญ รองผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มาช่วยทำการฝึกซ้อมให้ ซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่อีกครั้งในวนที่ 31 ตุลาคม 2562

สำหรับกิจกรรมในวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเวลา 06.30 น. มีพิธีถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิ อนุสาวรีย์บรรพบุรุษวีรชนนักดับเพลิงเวลา และเวลา 07.30 น. เป็นพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการตำรวจดับเพลิง ข้าราชการ พนักงานดับเพลิง และนักกู้ภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ล่วงลับ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลกลาง ในเวลา 08.00 น. จากนั้นช่วงบ่าย จะเป็นการสวนสนาม ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) รวมทั้งจัดพิธีมอบวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นด้วย

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติและผู้สนใจ เข้าร่วมและชมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 0-2354-6842, 0-2354-6858 ต่อ 223

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ