ฝึกสอน อบรม ตรวจตรา ให้เธอปลอดภัย .. นักดับเพลิงและกู้ภัย กทม.

22 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ฝึกสอน อบรม ตรวจตรา ให้เธอปลอดภัย .. นักดับเพลิงและกู้ภัย กทม.

1. นักดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง กปก.1 ร่วมกับฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร มอบถังดับเพลิงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา
- นักดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง กปก.1 ออกตรวจสอบความพร้อมใช้งานของประปาหัวแดงในพื้นที่รับผิดชอบ

2. นักดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กปก.5 ด.ต.ชายวิทย์ พูนเพิ่ม พนักงานป้องกันฯ อาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3 ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับบริการ ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแผ่น สติ๊กเกอร์แจ้งเหตุ199 @ดาวคะนอง3-1

3. นักดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร กปก.1 ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง ได้ให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยและวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้ กับชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง และแจกถังดับเพลิงของกรุงเทพฯ ให้กับ/ชุมชน/โรงเรียนสังกัด กทม. โดยมีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โฆษกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตดินแดง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

4. นายสมเจน ชูทอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน กปก.1 ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมชุมชนมิกสักวัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพญาไท

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ