ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย .. ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ไม่เคยทิ้งเธอ

7 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย .. ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ไม่เคยทิ้งเธอ

1. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย พื้นที่เขตหนองจอก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคม สำนักงานเขตหนองจอก ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ ป้องกัน 521

2. ให้ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พื้นที่เขตสายไหม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณวรพันธ์ @ ป้องกัน 5210

3. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พื้นที่เขตคันนายาว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณเสาวลักษณ์ @ ป้องกัน 522

4. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพิงพักภายในซอยอนามัยงามเจริญ 33 แยก 1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 มีผู้ประสบภัยจำนวน 5 ครอบครัว 11 ราย เบื้องต้นเจ้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว และได้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันและได้ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณภาพจากคุณเนตรทราย @ป้องกัน 523

5. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อาคารพงษ์รัตน์ ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ ซอยรามคำแหง 24 แยก 20 ย่อย 15 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เบื้องต้นไม่พบผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ประสานฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อลงพื้นที่พร้อมแนะนำขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ป้องกัน 521

6. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 121/488 (ประกอบกิจการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์) ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีผู้ประสบภัย 1 ครอบครัว 3 ราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประสบภัยในการดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัย จากฝ่ายปกครองสำนักงานเขตบางเขนเพื่อนำเอกสารมาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณภาพจากคุณเสาวลักษณ์ @ป้องกัน 522

7. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พื้นที่เขตบางซื่อ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณวรพันธ์ @ ป้องกัน 5210

8. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย พื้นที่เขตดอนเมือง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ ป้องกัน 521

9. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พื้นที่เขตบางแค เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณรัชโนบล @ ป้องกัน 527

10. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พื้นที่เขตประเวศ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ ป้องกัน 521

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ