นักดับเพลิง กทม. สถานีดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส.ดพ.ปากคลองสาน ช่วยจับงู และตัวเงินตัวทอง

16 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นักดับเพลิง กทม. สถานีดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส.ดพ.ปากคลองสาน ช่วยจับงู และตัวเงินตัวทอง
1. งูเหลือม ขนาดยาว 3 เมตร ในบริเวณประตูระบายน้ำคลองวัดสุวรรณ ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ นายภานุภณ เลิศสำราญ อายุ 22 ปี เจ้าหน้าที่ได้จับงูและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @ ปากคลองสาน 3-1
2. งูเหลือม ขนาดยาว 1 เมตร ในบ้านเลขที่ 1 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณธนรัชต์ นพวรประเสริฐ อายุ 35 ปี เจ้าหน้าที่ได้จับงูและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @ ปากคลองสาน 3-1
3. ตัวเงินตัวทอง ขนาดยาว 1.5 เมตร ในบ้านเลขที่ 67,69 ตลาดคลองสาน พลาซ่า ซอยเจริญนคร 1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณณรงค์รัชธ์ นิ่มพิจารณ์ อายุ 55 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับตัวเงินตัวทอง และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 3-1
4. งูทางมะพร้าว ขนาดยาว 1.2 เมตร ในบ้านเลขที่ 777 ซอยกรุงธนบุรี 4 แยก 15 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ นายธนาธร สกุลดี อายุ 26 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับงู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 3-1
5. งูเขียวพระอินทร์ ขนาดยาว 70 เซ็นติเมตร ในบ้านเลขที่ 65,67 ซอยเจริญรัถ 30 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ นายมนัสชัย แสนประเสริฐสุข อายุ 43 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับงู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 3-1
6. งูแสงอาทิตย์ ขนาดยาว 1 เมตร ในร้านขนมปังวังหลัง ตลาดคลองสาน พลาซ่า ซอยเจริญนคร 1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณวรนุช วัฒนานนท์ชัย อายุ 70 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับงู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว@ ปากคลองสาน 3-1
7. งูเหลือม ขนาดยาว 1 เมตร ในบ้านเลขที่ 29/24 ซอยเจริญนคร 12 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณฐิติพร โรจนกิจพาณิชย์ อายุ 39 ปี เจ้าหน้าที่ได้จับงูและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @ ปากคลองสาน 3-1
8. งูเขียวพระอินทร์ ขนาดยาว 60 เซ็นติเมตร ในบ้านเลขที่ 365 ซอยลาดหญ้า 9 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ นายวีรวิชฎ์ ชินธรรมมิตร อายุ 37 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับงู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 3-1
9. งูเขียวพระอินทร์ ขนาดยาว 40 เซ็นติเมตร ในบ้านเลขที่ 125 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ น.พ.อนุกูร วัฒนเกรียงไกร อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับงู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 3-1
10. งูเหลือม ขนาดยาว 1 เมตร ในบ้านเลขที่ 354 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ นายคฑาวุธ โพธิ์เกาะ อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ได้จับงูและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @ ปากคลองสาน 3-1

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ