นักดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน อยู่ข้างเธอเสมอ

7 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นักดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน อยู่ข้างเธอเสมอ

1. ช่วยเหลือประชาชน จับงูเหลือม ขนาดยาว 1.5 เมตร ในโรงเรียนจันทรวิทยา เลขที่ 84 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 14 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ นางนิภาพร ทวีตั้ง อายุ 39 ปี เจ้าหน้าที่ได้จับงูและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @ ปากคลองสาน 1-1

2. ช่วยเหลือประชาชน ทำลายรังผึ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซ็นติเมตร ในบ้านเลขที่ 777 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทำลายรังผึ้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 1-1

3. ช่วยเหลือประชาชน จับงูเขียวพระอินทร์ ขนาดยาว 70 เซ็นติเมตร ในบ้านเลขที่ 382 ซอยกรุงธนบุรี 4 แยก 8 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับงู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 1-1

4. ช่วยเหลือประชาชน จับงูสิง ขนาดยาว 1 เมตร ในบ้านเลขที่ 257 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณตติยา รักศรี อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับงู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 1-1

5. ช่วยเหลือประชาชน จับตัวเงินตัวทอง ในบ้านเลขที่ 132 ซอยเจริญรัถ 5 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ นางวนิดา อักษรดี อายุ 40 ปี ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ไม่พบตัวเงินตัวทองดังกล่าว เนื่องจากตัวเงินตัวทองได้หลบหนีไปแล้ว จึงได้ประชาสัมพันธ์กับผู้แจ้งเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 1-1

6. ช่วยเหลือประชาชน จับตัวเงินตัวทอง ขนาดยาว 1 เมตร ในบ้านเลขที่ 231/2 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณกัลยา เลอยศชัยพงศ์ อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับตัวเงินตัวทอง และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 1-1

7. ช่วยเหลือประชาชน จับตัวเงินตัวทอง ขนาดยาว 1.5 เมตร ในบ้านเลขที่ 4 ซอยเจริญนคร 12 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณวนิดา สุขดี อายุ 35 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับตัวเงินตัวทอง และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 1-1

8. ช่วยเหลือประชาชน จับงูเหลือม ขนาดยาว 1 เมตร ในบ้านเลขที่ 42 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ นางศิรินพร สุทธิวรนันท์ อายุ 52 ปี เจ้าหน้าที่ได้จับงูและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @ ปากคลองสาน 1-1

9. ช่วยเหลือประชาชน จับตัวเงินตัวทอง ขนาดยาว 1 เมตร ในภัตตาคารกอกใจ Cantonese Restaurant เลขที่ 866 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณมัลลิกา อธินันตพันธุ์ อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับตัวเงินตัวทอง และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว @ ปากคลองสาน 1-1

10. ช่วยเหลือประชาชน จับงูเหลือม ขนาดยาว 1.5 เมตร ในบ้านเลขที่ 109 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ผู้แจ้งชื่อ คุณนวพล เหมันต์ อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ได้จับงูและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @ ปากคลองสาน 1-1

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ