ดินแดงดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกวดขันการจอดรถบนทางเท้

24 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น.น.ส.ปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตดินแดง นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผช.ผู้อำนวยการเขต นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ มอบหมาย นายณัฐพงษ์ ใจรวมกูล. พนักงานเทศกิจชำนาญงานพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 255 กวดขันประชาสัมพันธ์ การนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า มีความผิดตามพระราชบัญญัติรักความสอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 17(2)

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ