ทำไมมีเตียงว่าง แต่ยังให้รอเตียง ?

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 29 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 149 ครั้ง

ทำไมมีเตียงว่าง แต่ยังให้รอเตียง ?

1. เตียงว่างส่วนใหญ่อยู่ใน Hospitel (โรงพยาบาลสนาม) สำหรับคนไข้อาการน้อย
2. เตียงไอซียูแบห้องพิเศษความดันลบ AIIR-ICU และ Modifiled AIIR ใช้ดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ทั้ง 2 ส่วนนี้มีผู้ป่วยครองเตียง ร้อยละ 70-80 จึงจำเป็นต้องนำผู้ป่วยในห้องไอซียูที่มีอาการดีออกมาอยู่หอผู้ป่วยให้มากขึ้น เพื่อรับผู้ป่วยที่จำเป็นจริงๆ เข้าไป