ต้องการรับ International vaccination certificate ของไทย ทำอย่างไร?

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 29 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 348 ครั้ง

ต้องการรับ International vaccination certificate ของไทย ทำอย่างไร?

1. นำใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จาก รพ.
2. Passport
3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าเอกสาร 50 บาท