ต้องการทำ International vaccination certificate ของไทย ไปขอรับเอกสารรับรองได้ที่ไหนบ้าง?

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 29 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 377 ครั้ง

ต้องการทำ International vaccination certificate ของไทย ไปขอรับเอกสารรับรองได้ที่ไหนบ้าง?

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับเฉพาะนัดล่วงหน้าทาง porthealth_bkk@ddc.mail.go.th
2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Clinic) สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ โทร. 02-5903430
3. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)