ผู้ป่วยผลบวกที่ยังตกค้าง ควร

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 29 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

ผู้ป่วยผลบวกที่ยังตกค้าง ควร

1. ควรเตรียมข้อมูล เอกสารสำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ ของตนเอง และโทรไปที่ 1668 เพื่อรอรับการจัดหาเตียงสำหรับการรักษา
2. จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อคัดกรองสอบถามอาการ และจะดำเนินการจัดรถของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเข้าไปรับ เพื่อนำส่งจุดคัดกรอง หากมีอาการรุนแรง ก็จะนำส่งตรงไปยัง รพ. ทันที
3. หากท่านสามารถติดต่อจุดคัดกรอง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ซึ่งจะสามารถคัดกรองเบื้องต้นว่าท่านเป็นผู้ป่วยประเภท เขียว เหลือง หรือ แดง และประสานรถพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

อัลบั้มภาพ