เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่เขตดุสิต

7 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่เขตดุสิต

(7 พ.ค. 64) ที่ตลาดกลางผลไม้สะพานขาว เขตดุสิต : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก (Swab) ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณสี่แยกสะพานขาว โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารเขตดุสิต ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 6 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล ภาพ ทีมภาพสปส

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ