ผู้ว่าฯ กทม .รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนภารกิจควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

7 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ผู้ว่าฯ กทม .รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนภารกิจควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19
(7 พ.ค.64) ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 2,000 กิโลกรัม เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลิตร หน้ากากอนามัย จำนวน 80,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ (ขวดปั้ม) จำนวน 300 ชุด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานหอการค้าไทย ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่าย รวมมูลค่า 392,400 บาท

จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู โดย คุณอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู ในนามกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู มูลนิธิว่องวานิช ครอบครัวโชคชัยณรงค์ มอบผลิตภัณฑ์ Cooling Hygiene รวมมูลค่า 658,000 บาท เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสำหรับสู้ภัยโควิด-19
ต่อมารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ ตามโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน" โดยมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลตากสิน และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมจำนวน 19 เครื่อง พร้อมงบประมาณจัดซื้อออกซิเจนเหลวให้กับทุกโรงพยาบาล รพ.ละ 50,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สำหรับเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับมอบ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator) จำนวน 5 เครื่อง และ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High flow nasal cannula) จำนวน 14 เครื่อง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบนำไปสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนชนนำตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป ภาพ ทีมภาพสปส

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ