กทม. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2563

18 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

14 มิ.ย.2563-กทม. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2563 หารือแนวทางผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 และ แถลงผลการ ณ กทม. เสาชิงช้า เขตพระนคร…มนูญ ศิลปะวิลาศ ภา พ/ วาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล รายงาน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ