เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพกลาง

14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพกลาง

(14 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น. : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ มัสยิดมหานาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 สำนักอนามัย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ให้บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding :ACF) ด้วยการ SWAB โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยในชุมชนมัสยิดมหานาคและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 1,000 คน ภาพ/ทีมภาพสปส

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ