ผอ.สปภ. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงและกู้ภัยขั้นก้าวหน้า

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 138 ครั้ง

ผอ.สปภ. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงและกู้ภัยขั้นก้าวหน้า

 

พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกของนักดับเพลิงและกู้ภัย กทม. ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งยังได้เป็นการทบทวนความรู้ความสามารถให้มีความพร้อมในการเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถเข้าไประงับเหตุหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และมีความปลอดภัยต่อตนเองในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเป็นแบบพักค้างตลอดหลักสูตร จำนวน 20 รุ่นๆ ละ 7 วัน 6 คืน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 20 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ทั้งสถานที่ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่นจะต้องผ่านกระบวนการตามมาตรการคัดกรองโควิด-19 โดยมี พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชราตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นายสนธยา ดำเปลื้อง หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม สยภ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

ขอบคุณภาพ @ดิศทัศน์ สยภ. ถ่ายภาพ

อัลบั้มภาพ