ราคากลาง

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
โครงการจ้างเหมาแปลข่าวภาษาไทยเป็นภาษาจีน และแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทย 9 ก.ค. 2561 169 KB 613
โครงการ เช่าจอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR 9 ก.ค. 2561 225 KB 494
เช่าและติดตั้งจอแอลอีดี (LED) บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต 9 ก.ค. 2561 28 KB 566
โครงการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 9 ก.ค. 2561 23 KB 473
โครงการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์ ข่าวสด 9 ก.ค. 2561 23 KB 579
โครงการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก 9 ก.ค. 2561 23 KB 489
โครงการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 9 ก.ค. 2561 23 KB 529
ติดตั้งจอแอลอีดี(LED)FULL COLOR DISPLAY INDOOR P5.9 ขนาด 1.5x2 เมตร 9 ก.ค. 2561 29 KB 521
โครงการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน360องศา 9 ก.ค. 2561 23 KB 517
โครงการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์ Bangkok Post 9 ก.ค. 2561 22 KB 522