ราคากลาง

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ราคากลางเช่าจอ (LED) พร้อมเครื่องขยายเสียง ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 เม.ย. 2562 106 KB 608
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รอบกรุงเทพมหานคร 50 เขต 3 เม.ย. 2562 102 KB 569
ราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 7 ม.ค. 2562 473 KB 597
ประกาศราคากลาง กิจกรรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 21 ธ.ค. 2561 88 KB 543
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2561 122 KB 545
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพิมพ์หนังสือจุลสารกรุงเทพมหานคร 22 พ.ย. 2561 34 KB 536
ราคากลาง จ้างเหมาผลิตเอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร" ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ย. 2561 73 KB 589
ราคากลาง จัดซื้อบริการระบบเฝ้าระวังความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย ตามกิจกรรมตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 14 พ.ย. 2561 417 KB 543
ราคากลางวัสดุสำนักงาน 9 ก.ค. 2561 257 KB 620
ราคากลางวัสดุช่างศิลป์ จำนวน 12 รายการ 9 ก.ค. 2561 239 KB 539