บางกอกน้อย ประชุมกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

#บางกอกน้อย ประชุมกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
14 มิถุนายน 2564
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เป็นประธานการประชุม กำหนดแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น 3 อาคารเอ สำนักงานเขตบางกอกน้อย  พิจารณาแผนและขั้นตอนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยใช้แนวทาง Bubble and Seal ควบคุมการแพร่ระบาดในแคมป์ก่อสร้าง

อัลบั้มภาพ