บางกอกน้อย เปิดเรียนออนไลน์วันแรก

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

#บางกอกน้อย เปิดเรียนออนไลน์วันแรก
14 มิถุนายน 2564
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย เนื่องจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ new normal โดยเป็นการเรียนการสอนผ่าน application ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตและการเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร ในรูปแบบผสมผสาน จนกว่าจะมีการกลับมาเรียนในรูปแบบปกติ

อัลบั้มภาพ