เขตบางกอกใหญ่ ตลาด สะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และนางนิชาภา ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาด จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล" ณ ตลาดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ

โดยล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเดินโดยรอบตลาด เพื่อให้ตลาดสะอาดและถูกสุขลักษณะ ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัย 100% ทุกครั้งที่ออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ 

#บางกอกใหญ่ ใส่ใจ ไม่ละเลย ตลาดสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#มหานครแห่งความปลอดภัยอัลบั้มภาพ