ภาษีเจริญ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ภาษีเจริญ | 14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

14 มิ.ย. 64 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาษีเจริญ เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมกับป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในสถานประกอบการ โดยมีผู้ช่วยเยาวะสกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม เทศกิจ และพัฒนาชุมชนฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนชุมชนโดยรอบสถานประกอบการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ

อัลบั้มภาพ