ดาวน์โหลด

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
รูปผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
รูปผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
รูปคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หันหน้าเข้าคลอง
ป้ายโครงการจิตอาสา (เติมข้อความ) 3x1 ม.
สปอตวิทยุ ปิดไฟ
สปอตเสียง ที่เกี่ยวกับ โรคโควิด-19
Info COVID19
สปอตวิทยุ เด็กๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน 9 ต.ค. 2563 89 KB 25038
ป้ายติดข้างรถ (ป้องกันโควิด) สำหรับสำนักงานเขต ดาวน์โหลด 3 เม.ย. 2563 4 MB 1196