กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 3 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

 

เพิ่มประสิทธิภาพ อสส.เฝ้าระวัง - ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชน
          นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอแนะให้ กทม.เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กทม. เพื่อร่วมลงพื้นที่ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ว่า สำนักอนามัยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจสมัครเป็น อสส. เพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับ อสส.ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่คนในครอบครัว ผู้ใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผู้ที่พักอาศัยในชุมชน หรือในอาคารเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันได้ร่วมกับ อสม. และ อสส. เฝ้าระวังและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ถูกต้องแก่ประชาชน หากพบผู้ที่มีความจำเป็นต้องหาที่กักตัว จะประสานส่งต่อผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่มีข้อจำกัดไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่

 

ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคปรับระดับฝาท่อระบายน้ำให้เรียบเสมอทางเท้า
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีผู้แจ้งปัญหาฝาบ่อพักท่อสายสื่อสารบริเวณถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ไม่เรียบเสมอกับทางเท้า อาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนว่า สำนักการโยธาได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยเบื้องต้นได้ซ่อมแซมและยกระดับฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกับทางเท้าบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ขณะเดียวกันได้ประสาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หน่วยงานสาธารณูปโภคที่รับผิดชอบฝาบ่อพักดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขและปรับระดับฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกับทางเท้าเรียบร้อยแล้ว

 

เร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ - กำชับเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีขยะตกค้าง
          นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. กล่าวกรณีพบขยะชิ้นใหญ่วางอยู่ริมทางเดินและที่สาธารณะบริเวณถนนอิสรภาพและถนนอรุณอมรินทร์ว่า สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเร่งด่วน (หน่วยเบสท์) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่กำจัดขยะชิ้นใหญ่ในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะนอกเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ทิ้งสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน โดยให้คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และขยะทั่วไป เพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2457 5624 และไลน์ @bangkok_bkk หรือ https://lin.ee/EK8WeLr ทั้งนี้ จะได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจตราและกวดขันไม่ให้มีขยะตกค้างในบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป