กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 6 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ลดระดับน้ำในคลองรองรับปริมาณน้ำฝน พร้อมดูแลรักษาความสะอาดสม่ำเสมอ

            นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์แชร์ภาพน้ำในคลองช่องนนทรีบริเวณริมถนนสาทร-นราธิวาส มีสภาพเน่าเสีย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขว่า เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ บ่อยครั้ง สำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องลดระดับน้ำในคลองช่องนนทรีให้ต่ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองดังกล่าวมีระดับน้ำที่ต่ำและมีสีดำ อย่างไรก็ตาม สำนักการระบายน้ำจะบริหารจัดการคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดคลองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำต่อไป

 

ติดตั้งรั้วกั้นคลองเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สัญจร

             นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำรั้วกั้นคลองบริเวณถนนสุขุมวิท ปากซอย 101/1 ว่า สำนักการจราจรและขนส่งได้ติดตั้งแผงเหล็กกั้นบริเวณปากซอยสุขุมวิท 101/1 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้ประสานไปยังสำนักงานเขตพระโขนง เพื่อตรวจสอบรั้วกั้นคลองตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและมีความปลอดภัย

 

 

 กทม.เร่งคัดกรองเชิงรุกในชุมชนวัดญวนฯ - ชุมชนบ่อนไก่ ควบคุมการแพร่ระบาด

             นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีมีการเสนอข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในชุมชนวัดญวนฯ เขตดุสิต และชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวันว่า สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันสอบสวนควบคุมโรคและตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนแออัดวัดญวน-คลองลำปัก เขตดุสิต และเคหะชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน รวมทั้งจัดพื้นที่แยกกักสำหรับผู้ติดเชื้อระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือให้แต่ละชุมชนจัดตั้งอาสาสมัครในชุมชนทำหน้าที่กระจายข่าวและสอดส่องดูแลสุขภาวะของคนในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

              นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน ว่า สำนักงานเขตปทุมวันร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน พบการติดเชื้อใน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 61 ราย ชุมชนเคหะบ่อนไก่ 14 ราย ชุมชนโปโล 10 ราย ชุมชนพระเจน 8 ราย ชุมชนร่วมฤดี 2 ราย และชุมชนกุหลาบแดง 1 ราย ซึ่งได้ประสานนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัยที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน เม.ย. - 3 พ.ค.64 ในพื้นที่เขตปทุมวัน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 162 ราย อาศัยในชุมชน 96 ราย อาศัยอยู่แหล่งอื่น ๆ เช่น คอนโดมิเนียม บ้าน หอพัก 66 ราย ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้ดูแลให้กักตัวอยู่ในบ้าน โดยมีพยาบาลโทรศัพท์สอบถามอาการทุกวัน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำนักงานเขตได้ติดต่อสถานที่รองรับที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท เขตวัฒนา ส่วนกรณีเด็กในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิดและไม่มีผู้ปกครองดูแล ได้ให้โรงเรียนในพื้นที่จัดเตรียมสถานที่รองรับ พร้อมดูแลเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ด้านอื่น ๆ ขณะเดียวกันยังได้ประสานสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวผู้ติดเชื้อ จำนวน 60 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพื้นที่บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ให้บริการเชิงรุกโดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 1,000 ราย ซึ่งภายหลังที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ จะส่งไปยังอาคารนิมิบุตร ซึ่งเป็นศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนปลูกจิต ซึ่งสำนักงานเขตปทุมวันได้ประสานไว้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยระหว่างรอส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

            นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวว่า จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก สำนักงานเขตดุสิตได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 กองควบคุมโรค สำนักอนามัย ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ส่งตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธีการ SWAB เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 จำนวน 446 ราย พบผู้ติดเชื้อ 39 ราย เป็นชาวชุมชนวัดญวน 22 ราย และผลการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. - 3 พ.ค.64 มีผู้ติดเชื้อสะสม 88 ราย ซึ่งได้ประสานนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวมีจำนวน 65 ราย ในระหว่างกักตัวได้จัดรถรับส่งไปตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลที่กำหนด รวมทั้งขอสนับสนุนอาหารและถุงยังชีพจากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะกักตัว 14 วัน นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาล (สน.) นางเลิ้งและทุก สน.ในพื้นที่ กวดขัน ตรวจตรา และกำชับผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงผู้กักตัวให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และไม่ให้มีการรวมกลุ่มมั่วสุมอย่างเด็ดขาด พร้อมกำชับประธานชุมชนฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

 

ขอความร่วมมือล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากบริเวณที่ก่อสร้าง

           นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวกรณีลงพื้นที่บริเวณแคมป์ก่อสร้างริมถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า ก่อนถึงสำนักงานเขตฯ พบเศษดินตกหล่นว่า จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวมีรถบรรทุกดินขับผ่านเข้า-ออก จึงได้เชิญผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้รถบรรทุกดินล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินติดมากับล้อรถบรรทุก หากพบเศษดินตกหล่นฟุ้งกระจายอีก จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป