กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 8 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

 

เร่งคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนรอบแคมป์คนงานเขตสวนหลวง
           นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง ซึ่งเริ่มต้นจากการพบคลัสเตอร์ในแคมป์ก่อสร้าง โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเชิงรุกในชุมชน พร้อมสนับสนุนด้านอาหารให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงว่า สำนักอนามัย กทม. ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง พบผู้ติดเชื้อ 114 คน และจะสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อในบริเวณชุมชนโดยรอบแคมป์คนงานที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในชุมชน
             นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตหลวงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำลายของประชาชนในชุมชนโดยรอบแคมป์คนงานที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 ชุมชน และตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิ.ย.64 อีกทั้งมีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงกรณีพบคลัสเตอร์ในพื้นที่ โดยส่งมอบสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก อาหารสด วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้กับผู้กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนจัดฝึกอาชีพเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายอีกด้วย

 

กำชับผู้ประกอบการผลิต บรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
           นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานน้ำแข็งจังหวัดสมุทรปราการว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสุขลักษณะโรงงานและสถานที่ผลิตน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้กำชับการควบคุมกระบวนการผลิตให้ผู้ประกอบการผลิต บรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็งให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการและ กทม.กำหนด โดยให้ผู้ผลิตและจัดส่งน้ำแข็งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลือกบริโภคน้ำแข็งที่สะอาดและมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำแข็ง รวมถึงการดูแลความสะอาดของภาชนะ แก้วน้ำ และหลอดให้มีความสะอาดปลอดเชื้อโรค

 

กำชับเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดคอกกั้นขยะหลังจัดเก็บมูลฝอยทุกครั้ง
           นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพคอกกั้นขยะในย่านบางขุนเทียนที่มีสภาพสกปรกว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ตรวจสอบพบว่า คอกกั้นขยะดังกล่าวอยู่บนถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้าจัดเก็บขยะที่ถูกทิ้งไว้นอกคอกกั้นขยะ พร้อมทำความสะอาดคอกกั้นขยะ รวมถึงพื้นที่โดยรอบให้สะอาด ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเก็บขยะบริเวณจุดทิ้งขยะดังกล่าวเป็นประจำทุกวันตามนโยบาย “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ของกรุงเทพมหานคร โดยจัดเก็บ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 04.00-05.00 น. และเวลา 16.00-17.00 น. อย่างไรก็ตาม จะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ล้างทำความสะอาดคอกกั้นขยะทุกครั้ง หลังจากจัดเก็บมูลฝอย