กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 7 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

เดินหน้าตรวจเชิงรุก - ฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มเสี่ยงในชุมชนคลองเตย
            นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการตั้งหน่วยคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตยว่า กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจหาเชื้อในชุมชน เช่น ตลาดคลองเตย วัดสะพาน รร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา วันละ 3,000 คน ตลอดจนจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน วันละ 3,000 คน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยจะเร่งตรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง เมื่อพบผู้ป่วยให้นำออกจากชุมชนมารอที่วัดสะพานและประสานนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด รวมทั้งตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่สามารถแยกตัวจากคนในบ้านได้จะจัดสถานที่พักให้ในโรงแรม

            นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยว่า สำนักการแพทย์ได้ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลาง พร้อมสนับสนุนรถพยาบาล จำนวน 2 คัน และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากห้างโลตัส สาขาพระราม 4 เป็นจุดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา และจะฉีดวัคซีนเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยจุดฉีดวัคซีนโลตัสสาขาพระราม 4 ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้เข้ารับวัคซีนในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้เข้ารับบริการจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ จากนั้นตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ ฉีดวัคซีน แล้วนั่งพัก เพื่อสังเกตอาการก่อนเดินทางกลับ

 

 

ร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิดในเขตดินแดง - แนะประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ BKKcovid19
            นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตดินแดงจำนวนมาก โดยแพร่กระจายไปยังชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะแฟลต ช.1- 2 จึงได้ปิดแฟลตดังกล่าว รวมถึงปิดตลาดสดห้วยขวางว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวและการรายงานในระบบ ณ วันที่ 6 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดินแดง 13 คน ที่ไปตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ได้สอบสวนโรคกับผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและให้แยกกักตัว 14 วันแล้ว ซึ่งจะดำเนินการตรวจหาเชื้อต่อไป นอกจากนี้ ในวันที่ 6 และ 8 พ.ค. มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงในตลาดห้วยขวาง บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง และในสัปดาห์หน้าจะเข้าคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในแฟลตดินแดงและตลาดกลางดินแดง หากพบผู้ติดเชื้อ ศูนย์เอราวัณจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน โดยได้ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดหาถุงยังชีพมามอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตดินแดงสงสัย หรือกังวลสามารถเข้าระบบ BKKcovid19 ใน http://bkkcovid19.bangkok.go.th/  เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงหรือไม่ หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือจะแจ้งสายด่วน สำนักอนามัย 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396 หรือ 0 2203 2883

           สำหรับกรณีการปิดแฟลตดินแดง สำนักงานเขตไม่ได้ออกคำสั่งปิดแฟลตแต่อย่างใด เป็นการปิดกันเองของประชาชนที่พักอาศัยในแฟลต ซึ่งได้กำชับให้ผู้พักอาศัยในแฟลตปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนการปิดตลาดห้วยขวาง เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารตลาดและการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่ โดยสำนักงานเขตได้มีคำสั่งให้ปิดตลาดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 พ.ค.64 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ฉีดพ่นยาทำความสะอาดตลาดนัดจตุจักรหลังพบ รปภ.เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
              นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรติดเชื้อโควิด-19 และขอให้ กทม.ปิดตลาด เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคว่า จากการตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรมีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือเป็นผู้อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจึงให้เข้าสู่กระบวนการกักตัว เพื่อสังเกตอาการตามมาตรการเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ค้าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน โดยได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ได้แจ้งผลการตรวจให้ทราบ ซึ่งได้ขอความร่วมมือผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรที่มีความเสี่ยงไม่ให้ปกปิดข้อมูล เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักรได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยฉีดพ่นยาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ค้าขายของกลุ่มเสี่ยง ซึ่งปกติตลาดนัดจตุจักรจะล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำเมื่อหมดเวลาทำการค้าของทุกวันและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์

            นอกจากนี้ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อาทิ ขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ซื้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กำหนดจุดคัดกรองประตูทางเข้า-ออก จุดบริการล้างมือพร้อมแอลกอฮอล์เจล กำหนดการเว้นระยะห่าง เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส จัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในตลาด