กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

 

กทม.เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนปี 64 เร่งลอกท่อระบายน้ำ-ขุดลอกคลองเปิดทางน้ำไหล
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ กำชับ กทม.เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 64 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2564 ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันการลอกท่อระบายน้ำ มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 78 ส่วนการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 89 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ ขณะที่สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำได้จัดให้มีการบำรุงรักษาประจำปี รวมถึงเตรียมพร้อมกรณีเกิดไฟฟ้าดับ โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ตลอดจนประสานการไฟฟ้านครหลวงจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
           สำหรับในพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำนักการระบายน้ำได้ประสานการบริหารจัดการร่วมกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเกณฑ์การระบายน้ำ การควบคุมระดับน้ำ การสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะเดียวกันได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทหาร ตำรวจ และจังหวัดรอยต่อปริมณฑล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ โดยการร่วมมือไม่ทิ้งขยะ เศษอาหาร เศษไขมันต่างๆ ลงแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ฝนและการปฏิบัติงานของสำนักการระบายน้ำได้ที่ http://dds.bangkok.go.th Facebook : http:// www.facebook.com/bkk.best Twitter : http://twitter.com/bkk_best และ Line ID : @bkk_best รวมถึงสามารถแจ้งปัญหาน้ำท่วมได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กำชับผู้รับเหมาจัดเก็บถุงวัสดุก่อสร้าง - พร้อมเร่งคืนทางเท้า
          นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์มีผู้ร้องเรียนโครงการก่อสร้างตั้งวางวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางสัญจรว่า สำนักการจราจรและขนส่งได้ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง พบบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายแขวนเหนือผิวจราจร ซึ่งได้ประสานผู้รับเหมาให้จัดเก็บถุงวัสดุก่อสร้าง เพื่อเปิดพื้นที่ทางเท้าบางส่วน พร้อมกำชับให้เร่งรัดติดตั้งป้ายและคืนผิวทางเท้าโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

 

ประสาน กฟน.แก้ไขสายสื่อสารพาดกีดขวางทางเดินบนสะพานลอย
          นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพสายสื่อสารพาดขวางบนสะพานลอยบริเวณถนนเพชรเกษม 23 ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรว่า สำนักงานเขตฯ ได้เร่งประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ธนบุรี เพื่อตรวจสอบ จากการตรวจสอบของ กฟน. พบว่าสายดังกล่าวเป็นสายสื่อสารของบริษัทเอกชนหลายบริษัท จึงได้แจ้งให้บริษัทเจ้าของสายสื่อสารทั้งหมดเข้าแก้ไขโดยเร็วที่สุดและจะติดตามผลการแก้ไขของบริษัทเอกชนต่อไป

 

แก้ไขปัญหาจอดรถ - ตั้งวางสิ่งของล้ำทางสาธารณะซอยงามวงศ์วาน 56
          นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนมีรถยนต์จอดกีดขวาง ทางสัญจรและตั้งวางสิ่งของรุกล้ำทางสาธารณะภายในซอยงามวงศ์วาน 56 ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมมีหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพื่อพิจารณาแก้ไขการจอดรถบนทางสาธารณะภายในซอย ส่วนกรณีตั้งวางสิ่งของรุกล้ำทางสาธารณะ สำนักงานเขตฯ ได้ประสานเจ้าของให้เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ พร้อมกำชับมิให้นำกลับมาตั้งวางอีก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันและตรวจตราในซอยงามวงศ์วาน 56 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่