กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

กทม.เร่งตรวจคัดกรองโควิด-19 ในแคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
              นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแคมป์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ขอให้ กทม.เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกว่า ที่ผ่านมาสำนักงานเขตคันนายาวได้เฝ้าระวังแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดประชุมผู้แทนโครงการแคมป์คนงานก่อสร้าง ทราบว่ามีแรงงานในพื้นที่ 2,084 ราย เป็นแรงงานไทย 975 ราย และแรงงานต่างด้าว 1,109 ราย รวมทั้งคณะผู้บริหาร กทม. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในแคมป์ พร้อมทั้งแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการนำแรงงานที่มีสัญชาติไทยไปตรวจคัดกรองที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี ส่วนแรงงานต่างด้าวได้ประสานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อขอรถพระราชทานชีวนิรภัยมาตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่เขตคันนายาว นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว พร้อมนำส่งผู้ป่วย แยกกักรักษา รวมถึงกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ตรวจสอบ กวดขันแรงงานและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

             นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ตรวจแคมป์ก่อสร้างที่มีขนาดแรงงานเกิน 100 คน ครบทุกแคมป์ เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะนำเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันได้เร่งสอบสวนโรค เพื่อนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าตรวจหาเชื้อ ขณะเดียวกันยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. กองควบคุมโรค โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เพื่อตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (D-M-H-T-T-A) ทั้งส่วนบุคคลและสถานที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

แนะผู้ประกอบการโรงงานประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID - นำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
              นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะยกระดับคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงาน หากมีแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและกำกับดูแลสถานประกอบการประเภทโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ทุกโรงงานนำแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียนและทำใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้มีการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของและผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID เพื่อตรวจสอบการดูแลสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

จัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนท์
              นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาผู้ค้าตั้งวางแผงค้ากีดขวางทางเท้าบริเวณถนนกรุงเทพ-นนท์ ติดกับตลาดบางซ่อนว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมแจ้งผู้ค้ามิให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจรของประชาชน และขอความร่วมมือผู้ค้าให้เคลื่อนย้ายสิ่งของมิให้กีดขวางทางสัญจร รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีผู้ค้าตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้าในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป