สั่งปรับภูมิทัศน์-แก้น้ำเน่า

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

         นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสองห้อง บริเวณด้านหลังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตรวจสอบระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับพื้นที่เป็นสวนป่านิเวศอ่อนนุช ตามโครงการ Green Bangkok 2030 ปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้ยืนต้นไปแล้วกว่า 10,000 ต้น
          ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯกทม. ได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตประเวศ ร่วมกัน ดูแล และพัฒนาพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและบริเวณโดยรอบ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เนื่องจากคลองสองห้องมีสภาพตื้นเขิน น้ำมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็น ปัจจุบันสำนักการ ระบายน้ำอยู่ระหว่างขุดลอกคลองเพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวกมากขึ้น จากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมจะปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง นอกจากนี้ ได้กำชับให้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในคลองรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ด้วย

อัลบั้มภาพ