ฝึกอาชีพกับ กทม. หลักสูตรทันสมัย เสริมรายได้ให้ครอบครัว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

           เมื่อการหางานในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เป็นเรื่องยาก อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมานั้น ทำให้หลายคนต้องปรับตัวด้วยการเสริมทักษะความรู้ด้านอื่นเพิ่มเติม เพราะสาขาที่จบมาอาจจะหางานได้ยาก หรือไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง

           กรุงเทพมหานคร จึงสร้างอีกทางเลือกในการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพให้กับคนกรุงเทพฯ ด้วยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการพัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งมีหลักสูตรการสอนให้เลือกตามความถนัด ความชอบ สนองความต้องการมากกว่า 200 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรที่เรียนจบนั้นจะมีใบประกาศรับรอง เพื่อใช้ประกอบการสมัครทำงานได้ด้วย

            ปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีจำนวนรวม 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 (โทร. 0 2246 1592), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (โทร. 0 2246 5769), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย (โทร. 0 2240 0009), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่ (โทร. 0 2251 7950), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก (โทร. 0 2543 2903), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก (โทร. 0 2236 6929), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ (โทร. 0 2429 3573), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กาญจนสิงห์หาสน์ (โทร. 0 2410 1012), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ม้วน บำรุงศิลป์ (โทร. 0 2514 1840), โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขวัฒนะ (โทร. 0 2426 3653) โดยมีหลักสูตรต่างๆ เปิดให้เรียนรู้แบบวิชาชีพ แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 200 ชั่วโมง หลักสูตร 150 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์) หลักสูตร 60 ชั่วโมง และอีกหลากหลายรูปแบบหลักสูตรให้เลือกวัน เวลา สถานที่เรียนได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และตรงความต้องการของตลาด ซึ่งมีกว่า 200 หลักสูตรที่เปิดสอน อาทิ หลักสูตรช่างบริการระบบ PGM-FI ของรถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง หลักสูตรงานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล หลักสูตรงานไฟฟ้าตัวถังรถยนต์หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการแต่งเล็บ หลักสูตรวิชาการบำรุงผิวหน้า หลักสูตรตัดต่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ หลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัขเบื้องต้นหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้น หลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น หลักสูตรบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์ การซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โหราศาสตร์เบื้องต้น การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า หลักสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

           กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวน ผู้ที่ว่างงาน กำลังมองหาอาชีพใหม่ ผู้ที่มีงานทำแล้วแต่ต้องการสร้างอาชีพเสริม ผู้ที่กำลังหางานอดิเรกทำ หรือผู้ที่เกษียณอายุและผู้สูงอายุที่สนใจหลักสูตรบำรุงสมองในยามว่าง เพิ่มทักษะฝีมือเพื่อสร้างรายได้ ให้สอดคล้องกับแนวทาง New Normal และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถสมัครเรียนทางออนไลน์โดยเลือกหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ โรงเรียนฝึกอาชีพ ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ที่ http://www.bmatraining.ac.th หรือ ติดตามรายละเอียดหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนที่เพจ ฝึกอาชีพสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/bmatrainingLive หรือเลือกจะศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้วยตนเองที่บ้านผ่านระบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้ที่ http://www.bmatraining.ac.th/vdomedia/ พิเศษ !!! ในส่วนของคลิปสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น กรุงเทพมหานครได้รับความอนุเคราะห์ล่ามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยทุกคลิป เพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่งอีกด้วย

#มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
#NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ