สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งมั่นดูแลความปลอดภัยให้คนกรุงเทพฯ ทุกเทศกาล “มีภัย มีเรา โทร.199"

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 7 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 148 ครั้ง

            ในปัจจุบันนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ภัยพิบัติ คนตกน้ำ สัตว์เลี้ยงตกท่อ ตัวต่อสร้างรังในบ้าน ถูกรังควาญจากสัตว์มีพิษ คนกรุงเทพฯจะรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้โดยเฉพาะ ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งมีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มาใช้ในภารกิจช่วยเหลือ กู้ภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที เพียงท่านแจ้งมาที่ สายด่วน 199 เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือครบครันจะเข้าไปช่วยเหลือท่านในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อลดการสูญเสียและบรรเทาเหตุร้ายในเบื้องต้น หน่วยงานดังกล่าวที่พูดถึงนี้คือ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ.) กรุงเทพมหานคร

           สำหรับงานดับเพลิงหรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่อาจยังคิดว่างานดับเพลิงอยู่ในความดูแลของตำรวจ แต่ในปัจจุบันนี้งานและภารกิจของตำรวจดับเพลิงได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ถ่ายโอนภารกิจกองบังคับการตำรวจดับเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2546 จากนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้มีมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2546 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2546 อนุมัติให้จัดตั้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่อรับโอนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร และเริ่มปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครมาจนถึงปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 เพื่อความปลอดภัยของคนกรุงเทพฯ

            ปัจจุบัน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกำลังเจ้าหน้าที่ รวม 2,081 คนรถดับเพลิง 630 คัน เรือดับเพลิง 6 ลำ ประจำอยู่ตามสถานีดับเพลิงและกู้ภัยต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลัก 37 สถานี และสถานีย่อย 6 สถานี และได้ดำเนินการสร้างใหม่ 5 สถานี โดยสร้างเสร็จเปิดใช้แล้ว 3 สถานี คือ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน เหลือเพียงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จครบทุกแห่งแล้ว กรุงเทพมหานครจะมีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยรวมทั้งสิ้น 48 สถานี ครอบคลุมทั่วพื้นที่ตามที่ได้ตั้งเป้าให้มีสถานีหลักอย่างน้อย 50 สถานี เท่ากับจำนวนเขต (1 สถานีดับเพลิง / 1 สำนักงานเขต)

             ส่วนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำปัจจุบันมี 2 แห่ง และกำลังจะก่อสร้างอีก 3 แห่ง บริเวณท่าเรือวัดสร้อยทอง เขตบางชื่อบริเวณท่าเรือสำนักการศึกษา เขตคลองสาน และ บริเวณท่าเรือคลองเตย โดยสปภ.มีแผนที่จะนำเรือดับเพลิงขนาดใหญ่ความยาว 38 ฟุตมาซ่อมและนำไปประจำสถานีปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ รวมระยะทาง 34 กม. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบาย “NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

           กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาเมืองในทุกด้าน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในกรุงเทพฯมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งการได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีความสำคัญในลำดับต้นที่กรุงเทพมหานครใส่ใจ ด้วยการจัดให้มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ พร้อมที่จะปกป้องและดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้มาตรฐาน มีรถดับเพลิงและอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย รวมถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมสำหรับระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหากเกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัย รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนจับสัตว์ร้าย สัตว์มีพิษที่เข้ามารบกวนในบ้านพักอาศัย รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในกรณีที่เกิดอันตรายจากภัยต่าง ๆ ด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต จึงนับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จะทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสามารถทั้งหมดที่มี ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

#มหานครปลอดภัย

(สกณธ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ