โครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 6 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 144 ครั้ง          กรุงเทพมหานครได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่สำคัญกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

          ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีบ้านพักคนชราในการดูแล 1 แห่ง คือ บ้านบางแค 2 เขตบางแค รองรับผู้สูงอายุได้เพียง 140 คน ไม่สามารถรองรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ขณะนี้มีกว่า 1 ล้านคนได้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาพื้นที่ที่จะสามารถสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม ให้กระจายครอบคลุมทุกมุมเมือง โดยจัดรูปแบบการบริการให้ครบวงจร และหากเป็นไปได้ให้เลือกที่ดินที่ใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ

          นับว่าเป็นความโชคดีของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินเนื้อที่รวม 32-1-16 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณบึงสะแกงาม แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการก่อสร้างบ้านพักคนชราแห่งใหม่ เนื่องจากสามารถใช้เส้นทางได้ทั้งถนนมิตรไมตรี ออกสู่เขตหนองจอก หรือเส้นทางถนนนิมิตใหม่ ออกสู่เขตมีนบุรีได้ ประกอบกับที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 12 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาทรายกองดินใต้ 3 กิโลเมตร

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้สำนักการโยธาออกแบบโครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีเนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย) ซึ่งกำหนดให้สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 12 เมตร สำนักการโยธาจึงได้ออกแบบให้เหมาะสมกับข้อกำหนดดังกล่าว และสภาพแวดล้อม ภายใต้แนวคิด การสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด

           แนวความคิดในการวางผัง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์ ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม

          สำหรับพื้นที่สำคัญคือบ้านพักอาศัย เบื้องต้นได้ออกแบบบ้านพักใน 2 ลักษณะ คือ Type A สามารถเข้าพักได้ 8 คน บ้านพัก 1หลัง พื้นที่ 105 ตร.ม. (ห้องละ 52.5ตร.ม.) โดย 1หลัง แบ่งเป็น 2ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 4 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะ, เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ และอาคารพักอาศัย Type B สามารถพักได้ 14 คน บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 275 ตร.ม. (ห้องละ 40 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 7 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 2คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน-ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะ, เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ-อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้า

           แผนการก่อสร้างเฟส 1 จะเริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารเพื่อใช้เป็นศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราว ก่อสร้างบ้านพัก TYPE A ทำคันดินและคูน้ำรอบโครงการ ขุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล


         แผนการก่อสร้างเฟส 2 ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก TYPE A เพิ่มเติม ก่อสร้างบ้านพัก TYPE B ก่อสร้างอาคารกิจกรรม ก่อสร้างอาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด/ธาราบำบัด ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับภูมิทัศน์โครงการ สร้างลานจอดรถ

          โครงการนี้คาดว่าเฟสที่ 1 จะแล้วเสร็จในปี 65 จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนโดยเร็ว สำหรับงบประมาณในการดำเนินการมีทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครเอง และจะเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาค ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาคประชาชนและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงเหมือนกับที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมมาแล้วหลายโครงการอัลบั้มภาพ