มาตรการ “เน้น งด เลี่ยง สงกรานต์ 64 ปลอดภัย ไร้โควิด"

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 25 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

 

          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน หลายภาคส่วนรวมทั้งประชาชนจำเป็นต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ หลายคนคงรู้สึกคุ้นเคยกับการสวมหน้ากากอนามัย การพกพาเจลแอลกอฮอล์ และการสแกนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”  ทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะยังคงอยู่ห่างจากการติดเชื้อ

           สำหรับ “เทศกาลสงกรานต์” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ทุกคนต่างรอคอย หลายคนเฝ้ารอการเดินทางเพื่อกลับไปเยี่ยมพ่อแม่และญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัด หลายคนอยากใช้ช่วงเวลาวันหยุดต่อเนื่องยาวหลายวันพาครอบครัวเดินทางไปพักผ่อน และหลายคนอยากจัดปาร์ตี้เล่นน้ำกับเพื่อนๆที่บ้าน

          กรุงเทพมหานครเข้าใจในสถานการณ์และห่วงใยในสุขภาพของทุกคนสงกรานต์ปีนี้ เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ มีการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ตลอดจนมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงมีมติเห็นชอบออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 25464) โดยกำหนดมาตรการ เน้น งด เลี่ยง ประกอบด้วย

เน้น  การจัดงานสงกรานต์ตามประเพณี อาทิ การสรงน้ำพระ และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กรณีกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนการจัดงาน

งด  การจัดกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการจัดงานสงกรานต์ตามประเพณี อาทิ การออกร้านหรือการจัดเลี้ยง ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนการจัดงาน ทั้งนี้ควรจัดงานในพื้นที่โล่ง อากาศระบายได้ดี งดการจัดงานในห้องปรับอากาศ งดการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและงดการสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟมและคอนเสิร์ต

เลี่ยง  หากผู้เข้ากิจกรรมเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ ควรหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยง สังสรรค์และงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นระยะเวลานาน

          สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

           เตือนตนเองและดูแลคนใกล้ชิดเมื่อออกจากบ้านให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งสแกนแอพพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะทุกครั้งเมื่อเดินทางไปสถานที่ต่างๆ สงกรานต์นี้จะปลอดภัย ทุกคนกลับบ้านอย่างไรโควิด-19 หากยึดถือและปฏิบัติมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ราชการกำหนด☺️

อัลบั้มภาพ