“ขยะ" ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองใหญ่หลายเมืองทั่วโลก

เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 1 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

รู้หรือไม่ “ขยะ” เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองใหญ่หลายเมืองทั่วโลก

รู้หรือไม่ “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองที่ผลิตมูลฝอยมากที่สุดในประเทศไทย

        ปัญหาขยะ ถือเป็นวิกฤตหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปัญหาสุขภาพวิถีชีวิตของประชาชนและการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดการขยะที่เกิดขึ้น วันนี้มาร่วมกันทำปัญหาระดับมหภาคให้เป็นปัญหาระดับจุลภาค นั่นคือการเริ่มต้นที่ “ตัวเรา” เอง

         ปัญหาขยะเกิดขึ้นจากการบริโภคของตัวเราเอง เมื่อใช้เสร็จแล้วก็นำมาทิ้งโดยปราศจากการคัดแยก กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นปัญหาและตระหนักในความสำคัญของการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด

         การนำขยะที่เราทิ้งกันทุกวัน มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง วันนี้มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันว่า “ขยะ” เดินทางไปเป็น “พลังงานไฟฟ้า” ได้อย่างไร

         มาชมวิธีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ใช้การเผาไหม้ ในโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตันต่อวัน โรงขยะผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจของกทม. ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปมูลฝอยชุมชนให้เป็นพลังงาน โดยเลือกเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพเพื่อผลิตไบโอแก๊สและนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน