ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า และวัสดุงานบ้าน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564 395 KB 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อนิสสัน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2564 57 KB 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ แคนนอน รุ่น iRADV4251 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2564 62 KB 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์การจัดสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564 319 KB 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น iR1024F S/N DRB02002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2564 310 KB 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์โครงการ Green Bangkok 2030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2564 315 KB 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2564 357 KB 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2564 59 KB 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2564 67 KB 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2 1 มี.ค. 2564 316 KB 104