ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2564 414 KB 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564 335 KB 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564 79 KB 20
ประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 21 ก.ค. 2564 25 MB 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 6 กลุ่มเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2564 67 KB 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่บทความทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2564 55 KB 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2564 382 KB 16
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 15 ก.ค. 2564 17 MB 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องถ่ายทำวีดีโอและภาพนิ่งระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon/D850 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2564 312 KB 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2564 312 KB 44