เก็บขยะคลองหัวลำโพงพื้นที่เขตคลองเตย

2 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วยงานคลองเตยพื้นที่บำรุงรักษา3กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง1กองระบบคลองจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะคลองหัวลำโพงพื้นที่เขตคลองเตย

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ