เก็บขยะคลองเปรมฯช่วงปตร.สรรพาวุธ

10 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วย​ อตก.พื้นที่ฯ1กลุ่มงานฯ1กรบ.เก็บขยะคลองเปรมฯช่วงปตร.สรรพาวุธเขตดุสิต

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ