เขตบางกอกใหญ่เชิญชวนทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ คลองเสาหิน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 2 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เชิญชวนทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ คลองเสาหิน

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาทำความสะอาดคลองเสาหิน ซอยรัชดาภิเษก 16 จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองคลองเสาหิน ในวันและเวลาดังกล่าว การแต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 02-457 0096 ต่อ 5705-6

อัลบั้มภาพ