สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 6 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เมษายน 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เมษายน 2563 โดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกันล้างทำความสะอาดพื้น กำแพง ทางเท้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบศาสนสถาน เพื่อให้วัดมีความสะอาด ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัลบั้มภาพ