บางกอกน้อยพัฒนาคลองวัดบางบำหรุ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 18 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

18 มีนาคม 2563
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางกอกน้อยจัด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลองวัดบางบำหรุ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดคลอง ซึ่งมีความกว้าง 2-4 เมตร ความยาว 850 เมตร โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ พัฒนาริมคลองน่ามอง ปราศจากผักตบชวาและขยะ ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเท และมีการระบายน้ำได้ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง โดยมีนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์  เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเขตบางกอกน้อย ร่วมพัฒนาทำความสะอาด

อัลบั้มภาพ