บางกอกน้อยทาสีเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 8 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปากคลองบางกอกน้อย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปากคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โดยมี นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ เป็นประธาน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะและวัชพืช ทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีแนวเขื่อนและปรับสภาพแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็ก 904 เจ้าหน้าที่ทหารจากฐานทัพเรือกรุงเทพ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยและประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาด

อัลบั้มภาพ