บางกอกน้อยเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame)

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of fame) เขตบางกอกน้อย ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย กลุ่มกรุงธนเหนือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ในฐานะตัวแทนสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ได้จัดตั้งหอเกียรติยศ สำหรับเก็บรวบรวมกิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา และประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำความดีของจิตอาสาเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ

อัลบั้มภาพ