กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พัฒนาคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 5 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พัฒนาคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

4.3.63 เวลา 08.30 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 โดยดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
โดยมีคณะผู้บริหารเขต บุคลากรเขต สัสดีเขตบางกอกใหญ่ กรมช่างโยธาทหารเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม และประชาชนจิตอาสา จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ