บางกอกน้อยทำความสะอาดคลองขวาง ซอยบรมราชชนนี 15

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 29 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาคลองขวาง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองขวาง ซ.บรมราชชนนี 15 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โดยมี นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นประธาน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะและวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง โดยคลองขวาง มีความยาว 450 เมตร กว้าง 3-4 เมตร มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็ก 904 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ทหารจากฐานทัพเรือกรุงเทพ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยและประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ร่วมพัฒนาทำความสะอาด

 

อัลบั้มภาพ